Voorkom fouten
In 2014 vonden er bij 130 bedrijven controles plaats van de verpakkingsaangiftes. De uiteindelijke bevindingen dienen voor de Monitoringsrapportage waarin namens alle producenten en importeurs verslag wordt gedaan over de resultaten die zijn geboekt op het gebied van de recycling van verpakkingen. Deze rapportage, zoals verplicht gesteld in het Besluit Beheer Verpakkingen, wordt weer op 30 juli 2015 bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ingediend.
Voorkom de meest gemaakte fouten:
Tijdens de controles bleken gemaakte fouten in de administratie soms in het voordeel en soms in het nadeel van het bedrijf uit te pakken. Onderstaand treft u vier aandachtspunten naar aanleiding van de meest gemaakte fouten. Hiermee kunt u onnodige fouten in uw verpakkingenadministratie, en dus ook uw aangifte, voor het vervolg voorkomen.

1. Verpakkingen van ge´mporteerde producten waarvan een onderneming zich ontdoet / laat ontdoen. Vergeet niet dat de verpakkingen van producten die u importeert, waarvan uw bedrijf zich ontdoet of laat ontdoen, ook meetellen. Denkt u bijvoorbeeld aan stretchfolie, strapping, hoeksteunen, tussen leg vellen, dozen, en dergelijke. Dit dient u dus op te nemen in uw verpakkingenadministratie en in uw aangifte.

2. Weeg uw verpakkingen regelmatig. Uw bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste gewichten in de verpakkingenadministratie. Dat betekent dat u regelmatig, door het zelf wegen van de verpakkingen, moet controleren wat het precieze gewicht van uw verpakkingen is. Vertrouw er dus niet zonder meer op dat de opgave van uw leverancier klopt of dat het gewicht gelijk blijft als de samenstelling van een verpakking gewijzigd is.

3. Controleer formules in Excel. Veel bedrijven gebruiken Excelsheets voor het berekenen en invoeren van de totale gewichten van de verpakkingen. Het werken met formules in Excel is uitermate handig, maar ook foutgevoelig. Controleert u uw formules dan ook regelmatig op fouten.

4. Verpakkingen welke uw bedrijf toevoegt aan/om ingekochte of ge´mporteerde producten tellen ook mee. Denkt u bijvoorbeeld aan stretchfolie, spanbanden, hoezen, dozen en zakken welke uw bedrijf toevoegt ten behoeve van transport naar uw (Nederlandse) afnemers. Ook als u een logistieke dienstverlener bent die verpakkingen toevoegt, dan neemt u deze op in de verpakkingsaangifte.