Preventie
Bij verpakkingspreventie raden wij u aan alle verpakkingsfuncties in elke fase van de levenscyclus van het product, van ontwerp tot afvalverwerking, mee te laten wegen. Zoals: design, (verpakkings)productie, opslag, transport, het gebruik, inzameling en (her)verwerking. Maar ook veiligheid, consumenten verwachtingen, presentatie, hygiŽne en andere (marketing) eisen spelen een rol.

We onderscheiden twee soorten van preventie, namelijk de kwantitatieve en kwalitatieve preventie, beiden verenigd in de EssentiŽle Eisen aan verpakkingen. Bij kwantitatief kunt u denken aan: kiezen voor gťťn verpakking, meer product per (verkoop) eenheid, dunner, lichter en kleiner. En gebruik waar mogelijk gerecycled materiaal in nieuwe verpakkingen en onderzoek de haalbaarheid van meermalige verpakkingen. Voor implementatie zie ook de EN-norm 13427(t/m 13432) en in ontwerpzijnde ISO(TC/122 SC4 WG 1/tm 7)

Bij kwalitatieve preventie moet u denken aan: geen gevaarlijke stoffen (Eural lijst, Reach), minder dan 100 mg/kg. aan zware metalen, het vermijden van PVC, gebruik mono materialen boven samengestelde materialen en voldoen aan de minimale recovery eisen (hergebruik, composteren of verbranden met energie terugwinning).

Aandacht, durf, expertise en samenwerking zijn de ingrediŽnten voor geslaagde preventie acties. Heeft u een interessante preventiecase en wilt u deze delen laat u ons dit dan graag weten. Tevens voert de Korrel PreventieSCANís uit. Op basis van uw product (kwetsbaarheden), bestaande wijze van verpakken, machinale verwerking en overige logistieke- en marketing eisen beoordelen wij of er kansen zijn op preventie.

preventieSCAN : info@korrel.nl