NVG Module 1
Module 1 : Verpakken & Wetgeving

Voor leden van het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG) of daar aan gelieerde branches is Module 1 ontwikkeld. Tegen een gereduceerd tarief kunt u van de Helpdesk en diensten van de Korrel gebruik maken als u Module 1 heeft aangeschaft.

Voor al uw verpakkings(wetgeving) gerelateerde vragen kunt u gebruik maken van de telefonische en e-mail Helpdesk. Tevens kan 1 persoon gratis gebruik maken van de voorlichtichtingsbijeenkomst.
Speciale prijs NVG leden : 165,-
- Consult op uw locatie, postcodes 10 t/m 42 + 82 t/m 90, 350,-
- Consult op uw locatie, overige postcodes, 400,-

--- Voorwaarden : I.v.m. de kosten is deze Module 1 in beginsel bedoeld als meerjaren abonnement welke u overigens wel 3 maanden voor het verstrijken van het jaar kunt opzeggen. De facturatie van Module 1 vindt plaats via het NVG en de opties rechtstreeks door de Korrel.

Info NVG Module-1 : info@korrel.nl
NVG Module 1
Meer informatie: www.nvg.nl