KSM A,B en C
Collectief de Korrel
Bedrijven die in Nederland producten op de markt brengen die zijn verpakt hebben te maken met het Besluit Beheer Verpakkingen. Vaak het Verpakkingsbesluit genoemd. En het is de Nederlandse invulling van de Europese richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval - 94/62/EG & 2004/12/EG -. De wetgeving heeft betrekking op alle verpakkingen die verpakkers, producenten en importeurs toevoegen of laten toevoegen om hun product dat op de Nederlandse markt komt.

Deze zogenaamde producentenverantwoordelijkheid stelt individuele bedrijven verantwoordelijk voor preventie (minder, lichter, dunner “de Essentiële Eisen”, inzameling & hergebruik van het ingezette verpakkingsmateriaal en monitoring.Het Afvalfonds draagt zorg voor een Collectieve verslaglegging, welke ook over het jaar 2014 weer heeft plaats gevonden. Dit verslag kunt u bij ons opvragen.

Uw aansluiting / registratie KSM A, B of C helpt uw bedrijf te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt namens de minister van Infrastructuur en Milieu toezicht op de naleving.

Blijft uw hoeveelheid verpakkingen onder de 50.000 Kg. dan dient u dit op verzoek van het ILT wel te kunnen aantonen met een onderbouwing of kleine administratie. Daar boven dient u jaarlijks opgave te doen aan het fonds en betaald u overeenkomstig het tarief voor consumenten verpakkingen en/of bedrijfsverpakkingen.

Korrel Service Modules (KSM)
KSM A, tot 15.000 Kg. per jaar
KSM B, van 15.000 tot 50.000 Kg. per jaar
KSM C, meer dan 50.000 Kg. per jaar
Voor deze Modules geldt tevens :
- Gratis toegang tot telefonische en e-mail helpdesk
- 50% korting op deelname aan voorlichtingsbijeenkomsten
- Standaard brieven (5 talen)t.b.v. leveranciers i.v.m. zelf certificering EE
- Korting op bezoek / advies consult bij u op locatie

vragen over Collectief de Korrel : info@korrel.nl