Europa / export
Als u verpakte goederen exporteert naar landen binnen Europa dan heeft u en uw buitenlandse afnemer te maken met verpakkingswetgeving. Dit betreft zowel geïmporteerde verpakte producten als producten welke in Nederland worden gemaakt en verpakt.

De wetgeving waar u mee te maken heeft is de EU richtlijn 94/62(+ herzieningen), deze is dus in alle EU landen gelijk. De zogenoemde “Essentiële Eisen aan verpakkingen” (Essential requirements) maken hier deel van uit. De uitvoering en handhaving van deze richtlijn verschilt per land. Denkt u daarbij aan zaken als: de betrokken organisatie(s), “de onder drempel”, tarieven, heffingsgrondslag en de normadressant/verantwoordelijk.

Wat te doen?
Normaal gesproken is de importeur of de ”eerste ontvanger” in het betreffende exportland de verantwoordelijke partij. Dit neemt niet weg dat de verpakkingen die u toevoegt of reeds om het product aanwezig zijn (als u importeert) moeten voldoen aan de Essentiële Eisen (o.a.: zware metalen, gevaarlijke stoffen, preventie en hergebruik). Hier wordt door overheden op gecontroleerd.

Als u ons uitnodigt voor een consult dan inventariseren we uw verpakkingsvormen, de materialen waaruit deze zijn vervaardigd, uw afzetmarkt/land en wat u al aan actie heeft ondernomen. Waarna wij u adviseren “wat te doen” en desgewenst voorzien van standaard brieven welke u kunt gebruiken naar; -uw klant in het buitenland, -uw toeleverancier van verpakt product of -verpakkingsfabrikant. Niet alleen in het Engels maar ook in het Duits, Frans en Italiaans.

Helpdesk : info@korrel.nl