Duurzaam verpakken
Wellicht heeft u zelf, uw klanten of uw eigen organisatie al eens de wens geuit om de milieu impact van de door uw bedrijf op de markt gebrachte verpakkingen te beoordelen. De Korrel Consultancy heeft hiertoe de praktische Module Duurzaam verpakken ontwikkeld om dit nu echt eens te gaan aanpakken.

In een eenvoudig in te vullen Excel bestand voert u uw eigen primaire verpakkingen in. U kiest de manier van omverpakken en het systeem berekent het totaal gewicht en de CO2 uitstoot. Ofwel de carbon footprint!
Een stappenplan en aanbevelingen helpen u uw verpakkingen duurzamer te maken.

De milieuscore van de verpakkingen in deze Module is gebaseerd op de dominantie van twee thema’s namelijk de CO2 uitstoot (broeikaseffect) en finaal afval. Gesteund door de visie van het Ministerie van I&M en het verpakkende bedrijfsleven worden deze gezien als meest bepalend. De verpakkingenbelasting tarieven waren dan ook destijds hier op gebaseerd.

Wat is de CO2 uitstoot(equivalent) of Carbon footprint van uw verpakkingen? Ofwel is deze voor uw product en uw eisen de meest optimale verpakking als u de milieu impact laat meewegen? Natuurlijk zonder de FUNctie van de verpakking uit het oog te verliezen.

Deze handige Tool Duurzaam verpakken kost inclusief stappenplan € 125,- (excl. btw). Voor bezitters van een Korrel Service Module (KSM) is deze gratis.

Bestellen via 0251 - 314368 of e-mail : info@korrel.nl
Duurzaam verpakken