Afvalbeheersbijdrage
Elke verpakker, producent en importeur welke verpakkingen toevoegt of verpakte producten importeert heeft te maken met het Besluit Beheer Verpakkingen. En ook met de Essentiële Eisen(EE) aan verpakkingen welke u verplichten om de milieu impact van uw verpakking te minimaliseren; kan het anders, lichter, dunner of minder? Ofwel duurzamer en op weg naar een circulaire economie.
De onder drempel is 50.000 Kg. Doet u méér dan dient u jaarlijks opgave te doen aan het afvalfonds (Deze afval beheers bijdrage heeft per 1 januari 2013 de verpakkingenbelasting vervangen) en betaalt u over die kilogrammen .

Heeft u hulp nodig of vragen over de wetgeving, het besluit, de branche afspraken, bijzondere regelingen, EE en de NEN-normen 13427, vrijstellingen, logistieke hulpmiddelen, tarieven, steekproef bedrijven < 50.000 Kg of over uw administratieve verplichtingen belt u ons dan gerust of bezoekt u de voorlichtingsbijeenkomsten.

Helpdesk : info@korrel.nl