Actueel : najaar 2018 / voorjaar 2019
De Korrel helpt bedrijven te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit Beheer Verpakkingen, de EssentiŽle Eisen aan verpakkingen en duurzaam verpakken.

Het recyclingpercentage van alle op de Nederlandse markt gebrachte verpakkingen is
in 2017 gestegen naar 78% en voldoet daarmee ruim aan de Europese
eisen en de Nederlandse wettelijke doelstelling. Totaal is 3138 Kton op de markt gebracht. Het volledige rapport kunt u bij ons opvragen.

De ene kunststof is de andere niet en om hoogwaardig te kunnen recyclen dient er gesorteerd te worden. Om dat beter te kunnen doen zijn er richtlijnen opgesteld waaraan een verpakking moet voldoen om betrouwbaar te kunnen nascheiden in een sorteerinstallatie. Voor die verpakkingen gaat ook een lager tarief gelden.

De recycling van kunststof verpakkingsafval van bedrijven is door de importban van China
Gedaald. Er wordt door bedrijfsleven gezocht naar nieuwe afzetmarkten voor het recyclaat, alternatieve vormen van recycling en het geleidelijk uitfaseren van niet-recyclebare verpakkingen.